Det kommer konstant nya tekniska innovationer förbättrar människors liv i hemmet, på jobbet eller i rollen i att vara förälder i dagens samhälle i storstaden.