De nordiska länderna är mycket framgångsrika på att utveckla och tillverka nya tekniker för att vår omvärld ska bli mer energieffektivare. Dessutom gynnas ländernas framtida digitala teknik i Norden på ett smart och funktionellt sätt.